Reglerne fra SAS Group Club og ASCA skal altid overholdes og vil altid 'overule' nedenstående.
 

Interscan/Asca

Et hold består af 6 mænd og 4 kvinder. En af dem skal dog være kaptajn, udvalgt af den siddende bestyrelse 
 
Vinderne fra SAS`sudtagelseløb, vil i samme år som udtagelsesløbet finder sted skulle løbe Interscan og Asca.. 

 
 
Husk: Man skal være medlem både af Sas Løbeklub og Sas Klubben for at deltag
 
Til
Sektionsledere
SAS-Klubbens suppleanter
SAS-Klubbens bestyrelse
Årsmødet med vore søsterklubber i NO og SE er genne
mført. Det medfører at der er nye
regler for interscan gældende fra 01. januar 2015.
Nyt:
1.
Interscan er som udgangspunkt for alle 3 lande.
2.
Der skal deltage minimum 1/3 af max deltagere fra h
vert land
3.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen i afholdende lan
d godkende at der kun deltager 2
lande. Dog skal der så deltage minimum ½ af max del
tagere
fra hvert land.
4.
Max deltagere er inklusiv turleder
5.
Der kan kun afholdes ét interscan pr. år pr. sektio
n.
6.
Fremover vil der ydes tilskud til interscan på max
2500 lokale kr. for tilrejsende og
1700 lokale kr. for hjemmeholdet. Billet tilskud er
inkluderet i de 2500 og tilskud
tildeles sektionen som selv må fordele. Vi skal sta
dig modtage budget, fakturer og
boarding kort.
Gælder stadig:
7.
Der skal stadig være 2/3 interne deltagere fra hver
t land. Partner og børn under 18
tæller ikke som interne.
8.
Man kan ikke fylde op fra andre lande, hvis et land
ikke har max deltagere
9.
Den totale pris skandinavisk må stadig ikke oversti
ge 100.000 kr. I de tilfælde må
sektionen selv betale resten.
Pensionist/SAS-pensionist:
1.
Man er at betragte som pensionist når man er pensio
neret i henhold til det enkelte
lands lovgivning. Efterlønnere i DK er at betragte
som pensionister.
2.
Man er at betragte som SAS pensionist når 1. er opf
yldt og man har haft arbejdet i
SAS inden man går på pension.
For at holde omkostningerne i ro, kan man fremover
kun få tilskud til et (1)
arrangement pr. år og her er prioriteringsrækkefølg
en:
1.
Interscan – hvis der er interscan og man kan overho
lde reglerne for deltagelse, skal
det prioriteres af sektionen
2.
ASCA – hvis man ikke har interscan, men der er et A
SCA arrangement skal de
prioriteres af sektionen
3.
Venskab – Hvis man hverken har Interscan eller ASCA
kan man få tilskud til venskab.
Her er der også prioriteringsrækkefølge og den er:
a.
Turnering med andet airline
b.
DM eller lignende
c.
Firmaidræ

                

                                                                                                                                 

Sektionsledere

SAS-Klubbens suppleanter

SAS-Klubbens bestyrelse                                                                                                        

Årsmødet med vore søsterklubber i NO og SE er gennemført. Det medfører at der er nye regler for interscan gældende fra 01. januar 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kære sektionsformand

Rigtig godt nytår. Håber alle er kommet godt ind i 2015.

Vi har først møde med ledelsen senere i januar, men er blevet informeret om at vi bliver skåret 20% i tilskud for SAS ansatte og 40% i tilskud for pensionister. Bestyrelsen har regnet på indtægter kontra administrationsomkostninger og det hænger ikke sammen for pensionister.   Vi kan derfor ikke give tilskud til Interscan, ASCA, venskabs eller andre stævner til pensionister. Beklager at måtte starte året med dårlige nyheder. I forbindelse med sektionsleder mødet sendte jeg listen med max deltagere til interscan og bad jer vurdere om antal stadig er realistisk. Jeg har ikke modtaget nogle svar og går derfor ud fra den stadig gælder. Vedhæftet er dokument med max deltagere og nye regler for interscan.

Nyt:

 1. Interscan er som udgangspunkt for alle 3 lande.
 2. Der skal deltage minimum 1/3 af max deltagere fra hvert land
 3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen i afholdende land godkende at der kun deltager 2 lande. Dog skal der så deltage minimum ½ af max deltagere fra hvert land.
 4. Max deltagere er inklusiv turleder
 5. Der kan kun afholdes ét interscan pr. år pr. sektion.
 6. Fremover vil der ydes tilskud til interscan på max 2500 lokale kr. for tilrejsende og 1700 lokale kr. for hjemmeholdet. Billet tilskud er inkluderet i de 2500 og tilskud tildeles sektionen som selv må fordele. Vi skal stadig modtage budget, fakturer og boarding kort.

Gælder stadig:

 1. Der skal stadig være 2/3 interne deltagere fra hvert land. Partner og børn under 18 tæller ikke som interne.
 2. Man kan ikke fylde op fra andre lande, hvis et land ikke har max deltagere
 3. Den totale pris skandinavisk må stadig ikke overstige 100.000 kr. I de tilfælde må sektionen selv betale resten.

Pensionist/SAS-pensionist:

 1. Man er at betragte som pensionist når man er pensioneret i henhold til det enkelte lands lovgivning. Efterlønnere i DK er at betragte som pensionister.
 2. Man er at betragte som SAS pensionist når 1. er opfyldt og man har haft arbejdet i SAS inden man går på pension.

For at holde omkostningerne i ro, kan man fremover kun få tilskud til et (1) arrangement pr. år og her er prioriteringsrækkefølgen:

 1. Interscan – hvis der er interscan og man kan overholde reglerne for deltagelse, skal det prioriteres af sektionen
 2. ASCA – hvis man ikke har interscan, men der er et ASCA arrangement skal de prioriteres af sektionen
 3. Venskab – Hvis man hverken har Interscan eller ASCA kan man få tilskud til venskab. Her er der også prioriteringsrækkefølge og den er:
  1. Turnering med andet airline
  2. DM eller lignende
  3. Firmaidræt
Til
Sektionsledere
SAS-Klubbens suppleanter
SAS-Klubbens bestyrelse
Årsmødet med vore søsterklubber i NO og SE er genne
mført. Det medfører at der er nye
regler for interscan gældende fra 01. januar 2015.
Nyt:
1.
Interscan er som udgangspunkt for alle 3 lande.
2.
Der skal deltage minimum 1/3 af max deltagere fra h
vert land
3.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen i afholdende lan
d godkende at der kun deltager 2
lande. Dog skal der så deltageminimum ½ af max del
tagere
fra hvert land.
4.
Max deltagere er inklusiv turleder
5.
Der kan kun afholdes ét interscan pr. år pr. sektio
n.
6.
Fremover vil der ydes tilskud til interscan på max
2500 lokale kr. for tilrejsende og
1700 lokale kr. for hjemmeholdet. Billet tilskud er
inkluderet i de 2500 og tilskud
tildeles sektionen som selv må fordele. Vi skal sta
dig modtage budget, fakturer og
boarding kort.
Gælder stadig:
7.
Der skal stadig være 2/3 interne deltagere fra hver
t land. Partner og børn under 18
tæller ikke som interne.
8.
Man kan ikke fylde op fra andre lande, hvis et land
ikke har max deltagere
9.
Den totale pris skandinavisk må stadig ikke oversti
ge 100.000 kr. I de tilfælde må
sektionen selv betale resten.
Pensionist/SAS-pensionist:
1.
Man er at betragte som pensionist når man er pensio
neret i henhold til det enkelte
lands lovgivning. Efterlønnere i DK er at betragte
som pensionister.
2.
Man er at betragte som SAS pensionist når 1. er opf
yldt og man har haft arbejdet i
SAS inden man går på pension.
For at holde omkostningerne i ro, kan man fremover
kun få tilskud til et (1)
arrangement pr. år og her er prioriteringsrækkefølg
en:
1.
Interscan – hvis der er interscan og man kan overho
lde reglerne for deltagelse, skal
det prioriteres af sektionen
2.
ASCA – hvis man ikke har interscan, men der er et A
SCA arrangement skal de
prioriteres af sektionen
3.
Venskab – Hvis man hverken har Interscan eller ASCA
kan man få tilskud til venskab.
Her er der også prioriteringsrækkefølge og den er:
a.