SAS Løbeklub Danmark

Reglerne fra SAS Group Club og ASCA skal altid overholdes og vil altid 'overule' nedenstående.

Interscan / ASCA

Et hold består af 6 mænd og 4 kvinder. En af dem skal dog være kaptajn, udvalgt af den siddende bestyrelse.

Vinderne fra SAS` udtagelsesløb vil i samme år som udtagelsesløbet finder sted skulle løbe Interscan og ASCA.

Husk: Man skal være medlem af både SAS Løbeklub og SAS Klubben for at deltage.

  1. Interscan er som udgangspunkt for alle 3 lande.
  2. Der skal deltage minimum 1/3 af max. deltagere fra hvert land.
  3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen i afholdende land godkende, at der kun deltager 2 lande. Dog skal der så deltage minimum halvdelen af max. deltagere fra hvert land.
  4. Max. deltagere er inklusiv turleder.
  5. Der kan kun afholdes ét interscan pr. år pr. sektion.
  6. Der skal være 2/3 interne deltagere fra hvert land. Partner og børn under 18 år tæller ikke som interne.
  7. Man kan ikke fylde op fra andre lande, hvis et land ikke har max. deltagere.

Pensionist / SAS-pensionist:

  1. Man er at betragte som pensionist, når man er pensioneret i henhold til det enkelte lands lovgivning. Efterlønnere i DK er at betragte som pensionister.
  2. Man er at betragte som SAS pensionist, når 1. er opfyldt og man har haft arbejdet i SAS inden man går på pension.

NB. Der ydes ikke længere økonomisk støtte til Interscan og ASCA fra SAS klubben, men der kan ydes støtte på op til 1.500 kroner på indkøb af merchandise ved deltagelse. Dette gøres fordi det er ganske få sektioner, der afholder Interscan og ASCA, og der bruges derfor forholdsvis mange penge på forholdsvis få medlemmer.

Det vil derfor give SAS klubben bedre chance for at kunne yde økonomisk tilskud til alle aktive sektioner. Det vil stadig være aktivitetsniveau i forhold til arrangementer, der ”fremmer samarbejde og kammerateri i SAS” og antal SAS ansatte medlemmer, som har indflydelse på tilskud smiley.