Løbeklubben er stiftet den 31 Okt 1943.

 Løbeklubben er for  SAS ansatte og deres familie/venner, der har løb og motion som interesse.

Vi deltager i løb såvel i Danmark som i resten af verden.

Kontigent er 40kr pr. Mdr

 SAS Løbeklub er også på Facebook Klik 

 Kasserer E-mail. sasloebeklubkasserer@gmail.com

Klubbens bankkonto: 4085 3149299718 (Danske Bank) 

Ansøging om medlemsskab Klik her.

 

2022
Nyheder:
20.April

Beretning fra Generalforsamling i SAS Løbeklub 2022  Klik Her

04.April

Info fre bestyrelsen. Der vil ikke være mad efter Christianshavnermilen kun drikkevarer.

31.Marts

Forslag fra bestyrelsen til behandling af  generalforsamlingen.

Bestyrelsen  har haft en debat om, hvorledes klubben skal betragte et etapeløb f.eks. etape København eller etape Bornholm. Disse nævnte eksempler bliver typisk afholdt over 5 dage og distancen er samlet 42,195 km, altså et maraton.Som det er i øjeblikket , betragter bestyrelsen disse etapeløb som ét løb, altså som et maratonløb og klubben giver max. 500 kr. Således har det været i flere år. Men nu har bestyrelsen fået kendskab til, at man ikke kun kan tilmelde sig 5 løb samlet , men at man også har mulighed for at tilmelde sig 1 – 3 enkelte etaper. Og ved at gøre det, kan den enkelte tilmeldte løber opnå at få et større beløb refunderet via vores regler om refundering, end hvis det enkelte medlem var tilmeldt hele serien.

Bestyrelsen forslag er følgende:

Etapeløb som f.eks. etape København: Hvis den enkelte løber er tilmeldt hele serien, altså 5 dages løb, vil i klubregi efterfølgende som hovedregel  blive betragtet som ét løb, og den enkelte løber kan max. få refunderet det samme beløb som ved et maraton, altså 500 kr. Undtagen når den enkelte løber tilmelder sig enkelte, udvalgte etaper. Her vil den enkelte løber få refunderet efter de regler, som allerede står under huskeregler på hjemmesiden om løb på henholdsvis 5 km – 10 km. Dog kan den enkelte løber aldrig totalt set få mere refunderet ved tilmelding af flere enkelte etaper, end hvis den enkelte løber var tilmeldt hele serien. Altså som vores regler for refusion er lige nu, kan den enkelte løber aldrig få mere end 500 kr. refunderet af klubben.

Tekst til huskeregler:

Etapeløb max. 500 kr. Ved tilmelding til enkelte etaper bliver refusionen afregnet efter gældende regler, og det samlede maximale beløb som klubben refunderer, kan aldrig overstige 500 kr.

21.Feb

Behagelig info vedrørende Etape København.

SAS Løbeklub kan i samarbejde med DGI tilbyde et gratis startnummer til Etape København (20. – 24. juni 2022) samt rabatter til enkelte etaper.

Kode til gratis startnummer: sas22

Rabatkode til alle 5 etaper til prisen 500 kr. (gælder 10 tilmeldinger): sas22alle

Rabatkode til enkelte etaper til prisen 100 kr. (gælder ubegrænset antal tilmeldinger): sas22en

Tilmeld Jer her: https://www.sportstiming.dk/event/9169

Følg med på Facebookbegivenheden: https://fb.me/e/OPYKJtC2

Obs. Normalpriser:

Alle 5 etaper: 745 kr.

Enkelte etaper: 175 kr.

 Rigtig god dag 😊 Bestyrelsen

13.Jan

 

 Beretning fra bestyrensens møde den 09 jan2022. Klik her

 

11.Jan

Generalforsamling i SAS Løbeklub 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SAS Løbeklub til afholdelse

                                              Torsdag den 7. april 2022 klokken 1700

Sted: SAS Klubbens klubhus, Ved Diget 25, 2770 Kastrup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen

3. Valg af mødesekretær

4. Formandens beretning

5. Regnskab

6. Fremlæggelse af budget

7. Kontingent

8. Indkomne forslag

9. Valg iflg. lovene for lige år:

Kasserer                              : Leif Kjems                       -     modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem            : Anne Månsson                 -     modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem            : Henrik Madsen                 -     modtager genvalg       

Revisor                               : Jeanne Sandstrøm           

Revisor                               : Per Christiansen

Revisorsuppleant                : Niels Myrlund

10. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. marts 2022 på mail:            aho@olsen.mail.dk

Efter generalforsamlingen vil der være spisning. Af hensyn til bestilling af mad skal tilmelding til generalforsamlingen være formanden i hænde senest den 31. marts 2022 på:       aho@olsen.mail.dk

Med venlig hilsen, bestyrelsen i SAS Løbeklub.

2021  
21.Dec SAS Løbeklub ønsker jer alle en god jul og et godt løbe år i 2022. 
Hilsen Bestyrelsen.
18.dec Kom og løb. 
Vi løber fredag den 31 dec kl 10.00 
Hovedgaden 3 Store Magleby 
Efter løbet vil der være kransekage og champagne.
Tilmelding ønskes på e-mail til.leifkjems@gmail.com eller Tel 28122020.
06.dec

Kære løbevenner.

Julen står for døren med dertil hørende hygge, mørke aftener, stearinlys, hjemmebag, familie komsammen m.v. Vores ’normale’ liv er gradvist ved at vende tilbage efter Corona pandemien på trods af, at nogle af restriktionerne for nylig er blevet genindført.

Vi vil gerne minde om vores traditionsrige og årlige nytårsløb i Dragør. Det forgår fredag den 31. december klokken 10:00 på Hovedgaden 3 i St. Magleby, Dragør. Efter løbet vil der være kransekage og champagne. Tilmelding ønskes til kassereren på mail: leifkjems@gmail.com

eller tlf.: 28122020.

Få den bedste start på 2022 når DGI Storkøbenhavn inviterer til en stærk virtuel udfordring i lighed med sidste år.

Konceptet er enkelt: 5 uger, 5 lørdage, 5 km. Det betyder fem lørdage med sved på panden og en super mulighed for at teste 5 km formen. Kan sagtens kombineres med vores ugentlige ’Kom og Løb’. Vi håber, at mange af SAS Løbeklubs medlemmer vil deltage i denne udfordring, da der også bliver givet en præmie til klubben med flest tilmeldte. Alle deltagere modtager naturligvis en miljøvenlig medalje.

Yderligere info og tilmelding kan foretages her. Medlemmer af SAS Løbeklub får 50 kroner rabat på deltagelse ved brug af rabatkoden’sasløb2022’.

Med disse ord ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

De bedste julehilsner fra bestyrelsen.

02.sep SAS Klubben rengskab.    Klik
02.sep

Kære venner.

Lige en lille sensommerhilsen. Håber I har nydt sommeren, som snart går på hæld, da efteråret er ved at melde sin ankomst. Selvom det danske klima er meget omskifteligt, har der trods alt været nogle gode dage ind imellem, der har indbudt til strand, grill og solcreme.

Undertegnede har fornylig været til sektionsledermøde med efterfølgende generalforsamling i SAS klubben. Og lad det være sagt med det samme. Jeg tror, at gennemsnitsalderen var mellem 80 og 100 år. I hvert fald følte jeg mig som en lille ’Benjamin’, og var absolut en af de yngste, så jeg trak gennemsnitsalderen gevaldigt ned. Men det var nu meget hyggeligt alligevel. En af deltagerne startede i SAS i 1969. Der var jeg 1 år ung. Så mødet var bestemt ikke for de unge på under 40. Alle var 50+.

Som sådan var der ikke så meget at snakke om. Der var jo intet sket i nogle af sektionerne på grund af Covid-19. Der var enkelte sektioner, der lige fortalte lidt om, hvordan deres år var gået. Ellers var det mere lidt småsnakkerier om vind og vejr. Der blev dog pointeret, at for at være en lovlig SAS sektion skal 2/3 af bestyrelsen, heriblandt formanden, være aktive SAS ansatte, som vi også selv har været inde på nogle gange. Og som situationen er lige nu er der ikke mange sektioner, der opfylder det krav. Så jeg tænker, at vi lader som ingenting og kører videre med den nuværende bestyrelse som hidtil. I hvert fald indtil vi hører noget andet.

SAS klubben har fornylig fået et svar fra SAS vedrørende tilskud, og en del af svaret var ikke særlig overraskende. I 2020 og 2021 vanker der intet tilskud fra SAS grundet omstændighederne og dermed den økonomiske krise i SAS. Men fra år 2022 vil de gerne se på mulighederne for at give tilskud igen. De har i den forbindelse tilkendegivet, at de ikke støtter op om såkaldte ’eftermiddagsmøder’ med børn og ægtefæller. Men de vil gerne se på mulighederne med at give tilskud til sektioner, der jævnligt har arrangementer og holder klubånden vedlige for sektionens medlemmer. Men tidligst fra 2022. Vi vil få besked fra SAS klubben vedrørende dette. Så vi fik fortalt, at vi formentlig sidst på efteråret vil få en henvendelse fra SAS klubben, hvor vi skal gøre rede for klubbens aktiviteter. Og det bliver heller ikke noget problem, da vi jo i den forbindelse kan redegøre for vores ugentlige ’Kom og løb’ arrangementer, som jo kun er for medlemmer.

SAS klubbens regnskab for 2020 blev ligeledes gennemgået, og det har jeg vedhæftet i denne mail. Og som det fremgår, har de masser af mønt på kontoen. Referatet fra generalforsamlingen følger senere i en mail fra SAS klubben.

Ellers var det en meget hyggelig aften i ’pensionistklubben’ med masser af god mad og en del gibbernakker. Der var også plads til at tage en ’doggybag ’ med hjem. Vi ses snart til lidt mere løb og gibbernakker. Husk at de næste 2 ’Kom og løb’ er ved Kastrup Havn og Utterslev Mose.

Nyd dagen. Kærlig hilsen, Allan.

18.Juni

Beretning fra Generalforsamling i SAS Løbeklub 2021 Onsdag den 9. juni 2021 klokken 1700.  Klik her

18.Juni

Beretning fra Ekstraordinær generalforsamling i SAS Løbeklub 2021 Onsdag den 9. juni 2021  Klik her

18.Juni

Beretning fra bestyrensens møde den 02 juni 2021.  Klik her

15,juni

Kære løbevenner.

For at markere, at vi gradvist får vores ’normale’ liv tilbage i takt med, at Corona restriktionerne aftager i kølvandet på pandemien, vil bestyrelsen i SAS Løbeklub gerne invitere til et motionsløb

Lørdag den 21. august klokken 14 fra Vestamager Naturcenter.

Vi løber ca. 7 km. De hurtigste henter, så vi alle kommer i mål samtidig.

Efter løbet inviterer løbeklubben på pizza og vand/øl/vin.

Håber at se mange af vores glade løbere.

Tilmelding til kassereren på mail: sasloebeklubkasserer@gmail.com

Senest den 12. august

Med venlig hilsen, bestyrelsen

24.Maj
Ekstraordinær generalforsamling i SAS Løbeklub 2021
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i SAS Løbeklub til afholdelse Onsdag den 9. juni 2021 klokken 1700 Sted: SAS Klubbens klubhus, Ved Diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden:
1. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen
2. Valg af mødesekretær
3. Godkendelse af forslag vedrørende passivt medlemskab, der medfører en ændring i vedtægternes
Med venlig hilsen, bestyrelsen i SAS Løbeklub
09.Maj

Generalforsamling i SAS Løbeklub 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SAS Løbeklub til afholdelse Onsdag den 9. juni 2021 klokken 1700.

Sted: SAS Klubbens klubhus, Ved Diget 25, 2770 Kastrup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen

3. Valg af mødesekretær

4. Formandens beretning

5. Regnskab

6. Fremlæggelse af budget

7. Kontingent

8. Indkomne forslag

9. Valg iflg. lovene for ulige år:

Formand: Allan Holst Olsen modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Jimmy Haugsted Andreasen modtager genvalg.

10. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. maj 2021 på mail: aho@olsen.mail.dk

Efter generalforsamlingen vil der være spisning. Af hensyn til bestilling af mad skal tilmelding til generalforsamlingen være formanden i hænde senest den 2. juni 2021 på: aho@olsen.mail.dk

Med venlig hilsen, bestyrelsen i SAS Løbeklub.

10 April R.I.P Verny 
 

 

04.Marts

Vedr. generalforsamling 2021.

Foråret er typisk det tidspunkt, hvor vi i SAS Løbeklub afholder vores generalforsamling. Som regel er det i marts. Men midt i en pandemi er det dog ikke muligt at afholde fysiske møder. Derfor bliver der ingen generalforsamling i marts i år. Som en naturlig konsekvens af forsamlingsforbuddet ser vi os nødsaget til at udsætte den indtil pandemien kommer under kontrol, og myndighederne igen mener, at det vil være forsvarligt at mødes. 

2020 var et noget anderledes år end vi tidligere har oplevet. Stort set alle arrangementer blev aflyst efter regeringen lukkede landet ned umiddelbart efter vores sidste generalforsamling den 11. marts. Men vi har dog forsøgt at ’holde liv’ i vores ugentlige ’Kom og løb’, hvor vi naturligvis følger myndighedernes anbefalinger. Vi følger situationen tæt, og vi melder noget ud, når vi får grønt lys for at afholde en fysisk generalforsamling forsvarligt.

 

   
2020  
09.Dec Kom og løb. 
Vi løber torsdag den 31 dec kl 10.00 
Hovedgaden 3 Store Magleby Dragør 
Efter løbet vil der være kransekage og champagne.
Tilmelding på e-mail til. leifkjems@gmail.com eller Tel 28122020.
27.Aug Beretning fra Ekstraordinær generalforsamling den 26 aug. Klik
10.Aug Beretning fra bestyrensens møde den 04 Aug 2020. Klik
05.Aug

Hej med jer

Da der ikke er mange løb i år grundet ‘Coruna’ , vil SAS Løbeklub hermed invitere til løb den 29. aug. kl. 14.00 fra Vestamager Naturcenter.

Vi løber ca. 7 km. De hurtige henter, så vi alle kommer i mål sammen.

Efter løbet inviterer Løbeklubben på pizza og vand/øl/vin.

Håber at se mange af vores løbere.

Tilmelding til kasseren på mail: sasloebeklubkasserer@gmail.com

senest 20 aug.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

28.juni

Ekstraordinær generalforsamling i SAS Løbeklub 2020

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i SAS Løbeklub til afholdelse

                                    Onsdag den 26. august 2020 klokken 1700

Sted: SAS Klubbens klubhus, Ved Diget 25, 2770 Kastrup

Dagsorden: 

1. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen

2. Valg af mødesekretær

3. Godkendelse af forslag vedrørende passivt medlemskab i SAS Løbeklub stillet på den ordinære generalforsamling

Med venlig hilsen, bestyrelsen i SAS Løbeklub