SAS Løbeklub Danmark

Klubbens navn er SAS Løbeklub.
Klubben er en sektion under SAS-klubben og blev stiftet i 1943 som atletikklub. Klubben deltager for tiden ikke i baneatletik.

Medlemsskab
SAS Løbeklub er for SAS ansatte og deres familie og venner, som har løb og motion som interesse.
Medlemmer optages i henhold til SAS klubbens love.
Det er tilladt at have en vis andel ikke SAS-ansatte medlemmer (eksterne).
Anmodning om medlemsskab kan fremsendes til klubbens formand og kasserer. Der er lukket for ansøgning af eksterne medlemmer.

Kontingent
Kontingentet er 40 kr. pr. måned, der for SAS ansattes vedkommende trækkes via lønkontor - øvrige betaler via bank.

Ændring i dine medlemsoplysninger
Sker der ændringer i dine medlemsoplysninger skal klubben have besked.

Klubtøj
En betingelse for, at klubben yder tilskud til startgebyr er, at man stiller op i klubtøj.

Klubbens Love kan fås hos formanden eller kassereren.

Klubbens bankkonto:
3149 3149299718 (Danske Bank)

SAS Løbeklub er tilsluttet nedenstående forbund:

A.S.C.A. (Airline Sport and Culture Association)

ASCA afholder airline crossløb for m/k. Afholdes på skift mellem alle de flyselskaber, der er tilsluttet. De seneste år har SAS kun stillet med hold ved ASCA-cross. Hold udtages ud fra kvalifikationsstævner, hvor de bedste løbere bliver udtaget. Kun SAS ansatte kan deltage ved disse arrangementer.

FSKBH: Firmaidræt storkøbenhavn