Klubbens navn er SAS Løbeklub.
Klubben er en sektion under SAS-klubben, og er stiftet i 1943 som atletikklub. Klubben deltager for tiden ikke i baneatletik.

Medlemsskab
SAS Løbeklub er for SAS ansatte og deres familie/venner, som har løb og motion som interesse.
Medlemmer optages i henhold til SAS klubbens love.
Det er tilladt at have en vis andel ikke SAS-ansatte medlemmer (eksterne).
Anmodning om medlemsskab kan fremsendes til klubben Formand og Kasser se under menu anmodning om medlemsskab der er lukket for eksterne.

 


Kontingent
Kontingentet er p.t. kun på 40 kr. pr. måned, der for SAS ansattes vedkommende trækkes via lønkontor - øvrige betaler via bank.

Ændring i dine medlemsoplysninger
Sker der ændringer i dine medlemsoplysninger, skal klubben have besked.

Klubtøj
En betingelse for at klubben yder tilskud til startbegyr er, at man stiller op i klubtøj.

Klubbens Love kan fås hos formanden eller kassereren.

Klubbens bankkonto:
3149 3149299718 (Danske Bank)


SAS Løbeklub er tilsluttet nedenstående forbund
A.S.C.A. (Airline Sport and Culture Association)
Afholder airline matcher for crossløb for m/k. Afholdes på skift mellem alle de flyselskaber der er tilsluttet. De seneste år har SAS kun stillet med hold ved ASCA-cross, da der ikke har været tilslutning nok til at stille hold ved banestævnerne.
Hold udtages ud fra interscandinaviske stævner hvor de bedste fra Norge, Sverige og Danmark bliver udtaget.
Kun SAS ansatte kan deltage ved disse arrangementer.

FSKBH: Firmaidræt storkøbenhavn.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk