SAS Løbeklub er for SAS ansatte og deres familie/venner, der har løb og motion som interesse. Vi deltager i løb såvel i Danmark som i resten af verden.

 SAS Løbeklub er også på Facebook. 

 Kasserer har fået ny e-mail. sasloebeklubkasserer@gmail.com

 Formand: Jimmy Andreasen

Kasserer: Leif Kjems

Bestyrelsesmedlem: Anne Månsson

 

Dato 2018
Nyheder
 
29.Jan

 

Generalforsamling i SAS løbeklub den 21 marts  2018 kl. 1700

Mødet afholdes Ved Diget 25, i SAS klubbens lokaler.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen

3.      Valg af mødesekretær

4.      Beretning

5.      Regnskab

6.      Fremlæggelse af budget

7.      Kontingent

8.      Indkomne forslag

9.      Valg iflg. lovene for lige år:

10.  Eventuelt

Mht. punkt 8:

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den  07 marts  2018

Mht. punkt 9:

Kasserer: Leif Kjems modtager genvalg

Eventuelt 1: bestyrelsesmedlem (job ledigt)

Eventuelt 1: suppleanter (job ledigt)

Revisor 1 år: Verny Falkeborg modtager genvalg

Revisor 1 år: Jeanne Sandstrøm modtager genvalg

Revisor 1 år: Revisorsuppleant (job ledigt)

 

Da klubben byder på varm mad bagefter, bedes du tilmelde dig hos

Jimmy Andreasen

E-mail: 2001jim1@gmail.com   senest  16 marts  2018

 

 
04.Jan Beretning fra bestyrensens møde den 04 Jan 2018. Klik  
2017    
15.Aug

Vi må desværre melde afbud til interscan i år i Oslo. Vi har lidt problemer med at stille et hold, men vi forsøger igen næste gang der afholdes interscan.

 
07.Aug

Beretning fra bestyrensens møde 03.Aug 2017. Klik

 
23.Marts Beretning fra Generalforsamling 8 marts 2017. Klik  
2016    
24.Aug

Beretning fra generalforsamling i SAS løbeklub 10. august 2016. Klik

 
04.Juni Beretning fra bestyrensens møde 24 Maj 2016.  KLIK  
28.April Så er der referat fra vores Generalforsamling 09.marts 2016.  Klik  
08.Marts Beretning fra bestyrensens møde 01. Marts 2016  Klik  
2015    
12.Nov Beretning fra bestyrensens møde 27.Oktober 2015.  Klik  
04.Juni
Beretning fra bestyrensens møde 20 maj 2015. Klik
 
25.Marts
Se foto fra Asca i Island 2015. Se under billeder. 
 
13.Marts
Resutater fra ASCA i Island. Klik
 
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk